Messenger ušao u Merkurovu orbitu

Petak, 18. ožujka 2011. u 16:47 sati

Nakon milijardi prijeđenih kilometara i petnaest godina od prvih skica međuplanetarne misije ka najmanjem i Suncu najbližem planetu - Merkuru, NASA-ina letjelica Messenger rano jutros, u petak 18. ožujka, u 02:00 sati po našem vrjemenu, zauzela je eliptičnu putanju oko Merkura. Messenger je prva letjelica u povijesti koja orbitira oko Merkura i tek druga po redu (prva je bila Mariner-10, 1974. i 1975. godine) koja istražuje ovaj planet preblizu Suncu.


Merkur kako ga je vidio Messenger

Odiseja Messengera započela je u kolovozu 2004. godine kada je lansiran. U proteklih šest i pol godina letjelica je prevalila osam milijardi kilometara, načinila petnaest orbita oko Sunca, jednom proletjela pokraj Zemlje, dvaput pokraj Venere i tri puta pokraj Merkura. Svi su ovi manevri bili neophodni kako bi se letjelica usporila i zauzela predviđenu orbitu. Dvanaest sati biti će potrebno za jednu rotaciju letjelice oko planeta, a eliptična putanja ima minimum na svega 200 km iznad Merkurova tala, a maksimum na 15.000 km iznad planeta. Završni orbitalni manevar započeo je petnaestominutnim paljenjem raketnih motora. Kontrolni centar je u 03:00 sati saznao kako je s Messengerom sve u redu te da se nalazi na planiranoj putanji. Biti će potrebno još dvadesetak dana da se provjere svi sustavi letjeliceM, a znanstvena misija kreće od 04. travanja 2011. godine.


Messenger prilazi Merkuru

Na prve slike s Messengera morati ćemo pričekati nekoliko dana s obzirnom da kamera još nije uključena. Koristeći sedam znanstvenih instrumenata, znanstvenici će detaljno mapirati Merkurovu površinu, pokušati saznati postoji li voda u kraterima na polovima, utvrditi temperaturu i temperaturne oscilacije, sačiniti geološko-mineralošku kartu tla, istražiti njegovu jezgru, magnetizam, atmosferu (veoma slabašnu ali ipak prisutnu) i drugo. Messenger je kratica od riječi MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging. Njegova je masa 485 kg, dimenzije 1.85 x 1.42 x 1.27 m, dopremljena je specijalnim toplinskim štitom koji ju, zbog blizine Sunca, štiti od ubitačnog zračenja. Zanimljivo je spomenuti i kako je Messengerovo glavno računalo IBM RAD6000 (dva komada) s radnim taktom procesora na punih 25MHz! Misija se cijeni na "skromnih" 450 milijuna USD, a u Merkurovoj orbiti trebala bi biti operativna najmanje 12 mjeseci.